Pályázati felhívás - Városi Strand és Uszoda felújított épületrészében kialakítandó üzlethelyiségek bérlete

Pályázati felhívás a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A szám alatti (Városi Strand és Uszoda):

 1. sorszámú: 26,5 m2 alapterületű
 2. sorszámú: 36,25 m2 alapterületű
 3. sorszámú: 18,23 m2 alapterületű
 4. sorszámú: 20,85 m2 alapterületű

üzlethelyiség bérbevételére.

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2016. december 1.

Pályázatok leadásának helye, módja: A pályázatokat 2017. január 20. napján 11:00 óráig kell eljuttatni a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény titkárságára (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.) zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban.

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 2/A. szám alatti …… sorszámú: ………. m2 alapterületű üzlethelyiség bérbevételére”

Pályázatok bontásának helye, ideje: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. tárgyaló; 2017. január 20. napján 11:00.

A pályázatokat a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény (KVI) bírálja el legkésőbb 2017. január 27. napjáig.

A pályázat nyelve: magyar.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:
  1. természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
  2. átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,
  3. jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
 • átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy:
  • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
  • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 • az ajánlott havi nettó bérleti díj mértékét (Ft/m2/hónap)
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja az ingatlan rezsi költségeinek megfizetését,
 • a helyiség tervezett hasznosításának részletes leírását,
 • a vállalt szerződéses időtartamot (határozott időtartam),
 • amennyiben a határozott időtartamú bérleti szerződés lejárta után a bérlő tovább szeretné bérelni az ingatlant, a tovább bérlés időtartamának meghatározását,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázatban szereplő ingatlan – előre egyeztetett időpontban – megtekinthető.

A pályázat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül a KVI bérleti szerződést köt.

A pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásról a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény dönt.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben (Nvtv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.), Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjéről szóló 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

Virágos Félegyházáért

Virágos Félegyházáért

Várjuk magánszemélyek, közösségek, lakóközösségek, vállalkozások, intézmények jelentkezését, akik elő- és belső kertjüket, konyhakertjük, ablakukat, erkélyüket, vállalkozásuk, intézmények előkertjét, az általuk gondozott közterületet a versenyre nevezni kívánják.

 

A részletes felhívás itt megtekinthető.

Jelentkezési lap letölthető, valamint beszerezhető és leadható a városi könyvtárban, a művelődési központban és a Tourinform Irodában.

Központi címregiszter hirdetményei - KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról. További információ

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
telefon: (+36 76) 795-745
fax: (+36 76) 998-354
e-mail: kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu
honlap: bkmkh.hu/kiskunfelegyhazi_jarasi_hivatal

 

Ügyfélfogadás
hétfő 800 - 1600
kedd 800 - 1600
szerda 800 - 1800
csütörtökön nincs ügyfélfogadás
péntek 800 - 1200

Népszavazás 2016
Kiskunfélegyháza Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a családok átmeneti otthonában.
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása az átmeneti szálláson és éjjeli menedékhelyen.

Komplex telep-program

Komplex telep-program

 

banner mfg

Szennyvízcsatornázás

 

csatorna

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

eb-nyilvantartas

felegyhaziprogram

Orvosi Ügyelet, Háziorvosok

Háziorvosok

orvosi_ugyelet

haziorvos

 

Felnőtt ügyelet

OMSZ (+36 76) 403-104
Városi Kórház (+36 76) 801-663, (+36 76) 463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.

 

Gyerekorvosi ügyelet

OMSZ (+36 76) 403-104
Városi Kórház (+36 76) 463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
Hét közben: 1800 – 700
Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet

 

Gyógyszertári ügyelet

Móra Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2.
telefon: (+36 76) 461-721

Kórházi Patika, Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
telefon: (+36 76) 560-158

Pingvin Patika, Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.
telefon: (+36 76) 560-081

Szenna patika, Kiskunfélegyháza, Zrínyi Miklós utca 3.
telefon: (+36 76) 466-398

 

Állatorvosi ügyelet

Dr. Ónodi Zsolt, Kiskunfélegyháza, Arad u. 6.
telefon: (+36 20) 367-7242

Dr. Medgyesi József, Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 31A
telefon: (+36 20) 316-5995

Dr. Vígh István, Bugac, Rákoczi út 1.
telefon: (+36 30) 234-3128

Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
telefon: (+36 70) 667-7188

Dr. Horváth Tibor, Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 4.
telefon: (+36 70) 338-1097

 

Gyepmesteri telep

Kiskunfélegyháza, Csólyosi út
Elérhetőség: (+36 70) 321-0585, (+36 70) 321-0584