Kitüntetési javaslattételre vonatkozó tájékoztató

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

Az alábbi kitüntetések adományozhatók:

 • „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,
 • „Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
 • „Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
 • „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím,
 • „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díj,
 • „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díj
 • „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”.

A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.

A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban 2017. február 28-ig lehet a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy a szükséges nyomtatvány letölthető itt).

A Képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom a kitüntetési díjak adományozásának kezdeményezésére jogosultakat, hogy amennyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kívánnak, úgy azt az előírt formanyomtatványon 2017. február 28-ig a Hivatal Polgármesteri Titkárságán szíveskedjenek megtenni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Dr. Faragó Zsolt
jegyző

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

Virágos Félegyházáért

Virágos Félegyházáért

Várjuk magánszemélyek, közösségek, lakóközösségek, vállalkozások, intézmények jelentkezését, akik elő- és belső kertjüket, konyhakertjük, ablakukat, erkélyüket, vállalkozásuk, intézmények előkertjét, az általuk gondozott közterületet a versenyre nevezni kívánják.

 

A részletes felhívás itt megtekinthető.

Jelentkezési lap letölthető, valamint beszerezhető és leadható a városi könyvtárban, a művelődési központban és a Tourinform Irodában.

Központi címregiszter hirdetményei - KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról. További információ

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
telefon: (+36 76) 795-745
fax: (+36 76) 998-354
e-mail: kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu
honlap: bkmkh.hu/kiskunfelegyhazi_jarasi_hivatal

 

Ügyfélfogadás
hétfő 800 - 1600
kedd 800 - 1600
szerda 800 - 1800
csütörtökön nincs ügyfélfogadás
péntek 800 - 1200

Népszavazás 2016
Kiskunfélegyháza Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a családok átmeneti otthonában.
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása az átmeneti szálláson és éjjeli menedékhelyen.

Komplex telep-program

Komplex telep-program

 

banner mfg

Szennyvízcsatornázás

 

csatorna

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

eb-nyilvantartas

felegyhaziprogram

Orvosi Ügyelet, Háziorvosok

Háziorvosok

orvosi_ugyelet

haziorvos

 

Felnőtt ügyelet

OMSZ (+36 76) 403-104
Városi Kórház (+36 76) 801-663, (+36 76) 463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.

 

Gyerekorvosi ügyelet

OMSZ (+36 76) 403-104
Városi Kórház (+36 76) 463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
Hét közben: 1800 – 700
Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet

 

Gyógyszertári ügyelet

Móra Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2.
telefon: (+36 76) 461-721

Kórházi Patika, Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
telefon: (+36 76) 560-158

Pingvin Patika, Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.
telefon: (+36 76) 560-081

Szenna patika, Kiskunfélegyháza, Zrínyi Miklós utca 3.
telefon: (+36 76) 466-398

 

Állatorvosi ügyelet

Dr. Ónodi Zsolt, Kiskunfélegyháza, Arad u. 6.
telefon: (+36 20) 367-7242

Dr. Medgyesi József, Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 31A
telefon: (+36 20) 316-5995

Dr. Vígh István, Bugac, Rákoczi út 1.
telefon: (+36 30) 234-3128

Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38.
telefon: (+36 70) 667-7188

Dr. Horváth Tibor, Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 4.
telefon: (+36 70) 338-1097

 

Gyepmesteri telep

Kiskunfélegyháza, Csólyosi út
Elérhetőség: (+36 70) 321-0585, (+36 70) 321-0584